2016
محبوب ترین محصولات
آخرین محصولات
یکی از کتب معتبر برجسته و جامع در حوزه ژنتیک پزشکی است قابل استفاده برای دانشجوبان مقاطع مختلف رشته ژنتیک و رشته های وابسته می باشد
کتاب حاضر ترجمه کامل کتاب Genetic in Medicine است که ازسال ها قبل مرجع علوم پزشکی بوده ویکی از مشهورترین و سودمندترین کتاب هایی ست که برای آموزش مبانی ژنتیک پزشکی درتمام دنیا مورد استفاده قرار می گیرد
پیشنهاد فروشگاه