انتشارات برای فردا - صفحه 8
محبوب ترین محصولات
آخرین محصولات
این کتاب شامل آزمون های برگذار شده علوم پایه پزشکی (32 دوره) و دندان پزشکی (8 دوره) و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی همراه با پاسخ های آنها گردآوری شده است
این کتاب شامل مباحث ژنتیک پایه و پزشکی، سیتوژنتیک، مهندسی ژنتیک، ژنتیک جمعیت، ایمونوژنتیک، ژنتیک مولکولی و ژنتیک سرطان می باشد
یکی از کتب معتبر برجسته و جامع در حوزه ژنتیک پزشکی است قابل استفاده برای دانشجوبان مقاطع مختلف رشته ژنتیک و رشته های وابسته می باشد
کتاب حاضر ترجمه کامل کتاب Genetic in Medicine است که ازسال ها قبل مرجع علوم پزشکی بوده ویکی از مشهورترین و سودمندترین کتاب هایی ست که برای آموزش مبانی ژنتیک پزشکی درتمام دنیا مورد استفاده قرار می گیرد
پیشنهاد فروشگاه